Produkty

Sortuj - składniki:

HENESPORT 570 Siebdruckfarbe ogólnie

     Rozpuszczalnikowa, wolna od aromatów, dwukomponentowa farba sitodrukowa, na bazie żywicy akrylowej / izocyjanianu, bardzo dobrze kryjąca oraz odznaczająca się bezproblemową technologią.

Karta katalogowa