Produkty

Sortuj - składniki:

HENEDUR 1K ESI Zinkstaubgrund HZ

      Podkład, z którego po naniesieniu powstaje nieorganiczna powłoka krzemianu etylowego na bazie pyłu cynkowego zgodnie z ISO 12944. Poprzez ekstremalnie wysoką odporność na działanie wody morskiej oraz kondensatu pary wodnej produkt ten może być stosowany jako powłoka antykorozyjna bez następującej warstwy kryjącej lub jako podkład antykorozyjny z odpowiednią warstwą wierzchnią. Przy utrzymaniu grubości warstwy wynoszącej 20 μm produkt ten używa się jako podkład spoinowy.

Karta katalogowa