Produkty

Sortuj - składniki:

HENECRYL Aqua Quick Color

Uniwersalny, wodny system koncentratów pigmentujących do przygotowania przejrzyście zabarwionych, wodnych lakierów meblowych.
Koncentraty pigmentujące można dowolnie ze sobą mieszać.

Karta katalogowa