Produkty

Sortuj - składniki:

HENESPORT W 250 Spritzlack ogólnie

      Wodorozcieńczalny, dwukomponentowy lakier natryskowy na bazie żywicy akrylowej-izocyjanianu o dobrej sile krycia i bezproblemowej technologii.

Karta katalogowa