Produkty

Sortuj - składniki:

HENEPUR HS Color

Bardzo wysokowartościowy, szybkoschnący, dwukomponentowy lakier kolorowy na bazie żywic poliakrylowych, o znakomitej odporności na promieniowanie, zarysowania, o znakomitym wypełnieniu i wysokiej zawartości części stałych. Przy zastosowaniu HENEPUR HS Color uzyskuje się silnie wypełnione powłoki o zamknietych porach.
Koloryzowany przy pomocy systemu PRO MIX, maksymalny dodatek pigmentów do lakieru bazowego nie może być wyższy niż 25 %.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE LAKIERU

Odporność na wpływy chemiczne
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych według DIN 4102-1 
Trudnozapalny na wszystkich płytach wiórowych i drewnianych - zachowanie ogniowe DIN 4102-B1 
 
Odporność na wpływy chemiczne
Norma ÖNORM A 1605-12 wymóg klasy 1B1
   
Migracja określonych pierwiastków  

Wymagania normy ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek,migracja określonych pierwiastków” („Wolne od metali ciężkich”) są spełnione

 

  

Karta katalogowa
Dostępne pliki do pobrania: